Thơ vui về Incotemrs!

0 No tags Permalink

Trong môn Giao dịch TMQT, Incotemrs là phần mình thích dạy nhất vì nó logic và rõ ràng, không có kiểu "áp dụng sáng tạo vào hoàn cảnh Việt nam" như các chương sau. Nhưng sinh viên cũng thường phàn nàn là dễ nhầm lẫn vì chỉ cần sai 1 chữ , từ "người bán" ...

alt :