“Tứ Đức – Tam Tòng” thời @

0 No tags Permalink

Từ thuở nhỏ, mình đã được nghe về “Tứ  Đức – Tam Tòng” như kiểu đó là “khuôn vàng thước ngọc” cho phụ nữ Á Đông, trong đó có Việt Nam. Đại khái mình được giải thích “Tứ Đức” là “Công – Dung – Ngôn – Hạnh”, tức là phụ nữ phải biết nữ công, ...

alt :