QUYẾT ĐOÁN HAY GIA TRƯỞNG???

0 No tags Permalink

Phụ nữ cứ ngồi với nhau tất nhiên lại bàn chuyện chồng con. Một bạn bảo, đàn ông  gia trưởng cũng tốt vì như vậy trong nhà mới thống nhất, yên ổn được. Mình và một vài bạn nữa thì kịch liệt phản đối vì cho rằng đàn ông cần quyết đoán chứ không được ...

alt :

How is your life???

0 No tags Permalink

Câu chuyện thứ nhất Chuông đồng hồ reo, cô choàng tỉnh dậy. Đêm qua ngủ không ngon nên người đau nhừ nhưng cô không dám chần chừ vì còn cả đống công việc trước mắt. Như mọi ngày, trước hết là lo ăn sáng cho cả nhà, chuẩn bị cơm trưa cho ba mẹ con rồi ...

alt :