Làn hương Tết

0 No tags Permalink

Note này là để Bố Mẹ biết, công cuộc "truyền thống hóa" con của bố mẹ cũng có chút ít thành công, dù còn lâu mới được như bố mẹ mong muốn. Kỳ quái thật, kẻ từ nhỏ đã dị ứng với tất cả những gì thuộc về lề xưa thói cũ như mình, cuối ...

alt :