Khánh Ly và Tôi

0 No tags Permalink

Sân khấu rất đẹp và nghệ thuật Từ khi còn nhỏ tôi đa được dạy nhạc vàng là uỷ mị, kém cỏi; mọi văn hoá phẩm thời Pháp thuộc và thời trước 75 đều độc hại, xấu xa. Nhưng mẹ tôi, cựu nữ sinh trường Trưng Vương, vẫn thỉnh thoảng ngân nga vài bài nhạc ...

alt :