Du học trong mắt tôi (phần 1)

0 Permalink

Những niềm vui và may mắn Khổ chủ trong một ngày nắng đẹp.   Trong lịch sử Việt Nam thời phong kiến chưa hề có du học, kể cả từ Việt Nam ra nước ngoài hay từ bên ngoài vào Việt Nam.Với chính sách bế quan tỏa cảng, chỉ các ông quan đi sứ và số ít ...

alt :