Nguồn gốc ngày 20/11

0 No tags Permalink

Những năm 60-80, ngày 20/11 thường được gọi là Ngày Quốc tế Hiến chương các Nhà giáo kèm theo chữ viết tắt là FISE. Đầu những năm 80 trởđi, 20/11 được gọi là Ngày Nhà giáo VN nhưng khi lên Truyền hình, Biên tập viênlại nói với mình Đài họp thống nhất gọi 20/11 là ...

alt :