HÃY HỌC SÒNG PHẲNG

0 No tags Permalink

Mạng đang dậy song với bài viết của thầy Phạm Thành  Long, Đại học Kinh tế Quốc dân, trả lời một bạn sinh viên than thở về việc năm thứ hai nhà trường sẽ  tăng học phí. Theo thầy Long thì "Học đại học chính là một phi  vụ đầu tư của các bạn và ...

alt :