Nhớ nhà thơ Hữu Loan

0 No tags Permalink

Vừa được tin nhà thơ Hữu Loan - tác giả Màu tím hoa sim nổi tiếng đã tạ thế ngày 18/3/2010 thọ 95 tuổi tại Nga Sơn - Thanh Hóa. Chắc ai cũng đã đọc bài thơ Màu tím hoa sim bất hủ của ông. Riêng tôi, khi đọc đến câu “Chiéc bình hoa ngày ...

alt :