Women are Persons!

0 No tags Permalink

Hôm nay đọc được một bài viết rất hay về bà của một cựu sinh viên. Bài viết làm tôi chạnh nhớ về bà ngoại của tôi. Bà tôi mất năm 72 tuổi, khi tôi đi nước ngoài. Khi còn nhỏ, tôi không được gần bà nhiều vì bố mẹ tôi đi công tác xa ...

alt :

Cẩm nang chọn chồng!

0 No tags Permalink

Một ngày lẩn thẩn, vớ được chuyện này trên Multiply, thấy đúng quá. Hy vọng sẽ giúp được ít nhiều cho “hậu sinh” chứ mình thì “nhắm mắt xuôi tay” rồi! Theo bạn mocphalekt, muốn lấy được chồng tốt cần theo những nguyên tắc sau: "1. NGUYÊN TẮC CHUNG: NGU THÌ CHẾT, BỆNH TẬT KHÔNG TỰ NHIÊN ...

alt :