Ai là người quan trọng nhất trong đời bạn?

0 No tags Permalink

Hồi này quá bận bịu với sách vở, đề tài, không còn lúc nào viết note. Đọc được bài này, thấy cũng khá hay!   Người quan trọng nhất trong cuộc đời...   “Chuyện xảy ra tại một trường đại học của Mỹ. Sắp hết giờ giảng, giáo sư bỗng đề nghị với các sinh viên:"Tôi cùng mọi người ...

alt :