Đọc bài thơ “Huyền thoại một tình yêu”

0 No tags Permalink

HUYỀN THOẠI MỘT TÌNH YÊU                                                               Đoàn thị Lam Luyến   Giá được một chén say mà ngủ suốt triệu năm   Khi tỉnh dậy anh đã chia tay với người con gái ấy   Giá được anh hẹn hò dù phải chờ lâu đến mấy   Em vẫn chờ   Như thể một tình yêu       Em vẫn chờ như hòn đá biếc xanh rêu   Của bến sông ...

alt :