Khi người ta trẻ!

0 No tags Permalink

Mình ngạc nhiên vì câu "Khi người ta trẻ" có vẻ được khai thác quá nhiều nhưng ít người biết xuất xứ của nó! Một bạn có vẻ rất uyên thâm về văn chương là anh Nguyen Hoang Linh cũng không biết bài thơ này! MÌnh đọc nó từ khi còn khá trẻ và thích ...

alt :