Note ngày đầu năm!

0 No tags Permalink

2011 đã tới, với rất nhiều công việc và thời tiết lạnh giá. Não và cảm hứng cũng co lại theo nhiệt độ hay sao ấy nên nghĩ thì nhiều mà chẳng viết được gì! Nhiều người hỏi tôi vì sao luôn vui vẻ, chắc là cuộc sống của tôi may mắn lắm. Thật ra ...

alt :