Chủ đề khó nói!

0 No tags Permalink

Hà Nội đợt này rét đậm rét hại lâu quá, cứ 3 ngày lại bổ sung một đợt không khí lạnh tăng cường. Nha Khí tượng dự đoán năm nay có thể phá kỷ lục đợt rét năm 2008, kéo dài suốt 38 ngày.  Bên cạnh những hệ lụy về rét mà ai cũng biết ...

alt :