Tăng đi em!

0 No tags Permalink

(Mượn lời bài “Đi đi em” của cố nhà thơ Tố Hữu) Rứa là hết! Vàng – Đô la phi mã Còn mong chi ngày trở lại Giá ơi Quên làm sao Em hỡi lúc chia phôi Bởi tăng trưởng hai đứa mình nghẹn nói     Xăng dẫn trước, vọt lên cao chới với Điện rượt theo, thịt cá cũng a dua Cơm ...

alt :