Hình tam giác muôn đời!

0 No tags Permalink

Tove Ditlevsen Hồng Thanh Quang dịch!     Trên con đường tôi đi Có hai người đã tới Một người rất yêu tôi Còn tôi yêu người khác   Người sống trong khao khát Trong những lúc tôi mơ Người kia đứng sững sờ Trước cửa lòng khép chặt   Người cho tôi hạnh phúc Luôn như gió vội bay Người dâng tôi trọn đời Không có gì đền đáp   Người bắt máu ...

alt :