Bill Gate & FTUers’ dream!

0 No tags Permalink

Nhân sự kiện FTUer theo đuổi lương 1000USD, nghĩ lại lương mình, nên post bài này để AQ chút! “Mỗi ngày Bill Gates kiếm được 20 triệu USD, nếu đổi tài sản của tỷ phú này thành tờ tiền 1 USD có thể làm con đường từ trái đất tới mặt trăng. Đó là một vài ví ...

alt :