Truyện vui cuối tuần!

0 No tags Permalink

4h sáng đã dậy để lên đường đi Hải phòng dạy, chiều lại chạy về Hà Nội. Ngày mai sẽ bắt đầu 1 tuần mới với 1 đống nghĩa vụ mới. Ghen tị với các bạn Chung Le, Hoang Le Minh, etc. được làm chủ thờ gian của mình! Một chút joking ngày Chủ nhật ...

alt :