Viết thêm về chuyện của em Hiếu!

0 No tags Permalink

Mấy ngày nay trên mạng xôn xao về bài văn  của em. Điều ấy k làm mình ngạc nhiên vì mình đọc lại đến lần thứ 3 vẫn thấy muốn khóc! Tình cảm chân thực của em, hoàn cảnh gia đình em, những phân tích sâu sắc của em về tiền bạc đã làm lay ...

alt :