Kết bạn trên Facebook

0 No tags Permalink

Mình gia nhập FB cuối năm 2008, khi Yahoo 360 đóng cửa, với mục đích ban đầu là để kết nối với sinh viên và hai nhóc ở nhà. Lúc đầu Facebook không phải sự lựa chọn của mình vì chỉ có các note, không phải entry và cách trình bày còn khá tẻ nhạt. ...

alt :