Đọc bài thơ “Về thôi”!

0 No tags Permalink

Về thôi Lưu Trọng Văn Tặng P.D    Về thôi, người tình già ơi Thôn nữ chị đã qua cầu thóc lép Thôn nữ em trăng đầy tuột khỏi chồi tay Thôn nữ út lơ đễnh lên đòng nào biết Khúc tình xưa Xưa ấy Xưa rồi Về thôi Làm gì có trăm năm mà đợi Làm gì có kiếp sau mà chờ   Đất Mẹ – Đất Nàng Con sáo sang sông tha cọng ...

alt :