Note ngày Vu Lan

0 No tags Permalink

Vừa đến viếng một chị bạn đồng nghiệp lớn tuổi.  Chị ốm đã lâu, nên thực ra cái chết lại là sự giải thoát cho chị. Nhưng nhìn tấm ảnh chị cười hiền từ trên bàn thờ vẫn thấy đau xót. Phận người nhiều khi sao quá trớ trêu… Tôi biết chị từ khi mới về ...

alt :