Hạnh phúc chỉ là lời nói dối

0 No tags Permalink

Tân Di Ổ đã làm mình nhớ lại một thời trẻ trung, đau đớn và sôi nổi! Post lại bài cũ này để chia sẻ!   Lâu rồi không đọc thơ, không suy tư trước những bài thơ tình ướt át. Cảm thấy mình đã già đi, trưởng thành hơn để vượt qua những cảm xúc "ngây ...

alt :