Văn hóa giao tiếp 4

0 No tags Permalink

Hồi nay mệt nên hay stress, nhớ toàn chuyện không đâu. Mọi người thường cho là giáo viên được sinh viên sợ/ngưỡng mộ. Kể 1 vài chuyện để mọi người hiểu tình hình, các em định làm giảng viên biết trước.   Hôm 27 Tết vừa được nghỉ, mình đang lui cui dọn dẹp ở nhà 1 ...

alt :