Too late to say sorry!

0 No tags Permalink

Ngồi họp chán quá, "thuổng" được bài thơ này: "Anh xin lỗi Anh xin lỗi vì đã bỏ ra đi Cuồng dại như cánh chim bay ngược chiều gió thổi Nước mắt em ngày nào rơi nóng hổi Chỉ khiến lòng anh thêm cháy khát tự do Anh xin lỗi vì những ...

alt :