Văn hóa giao tiếp trên FB

0 No tags Permalink

Như mình đã từng chia sẻ vài lần trước đây, mình vào FB đầu tiên chỉ là để theo dõi con cái và giao tiếp với sinh viên thôi. Nhưng do bản tính hay nói nên thành ra có đông bạn bè. Rất vui vì việc này vì nó đã làm cuộc sống của mình ...

alt :