Bạn đã đánh mất những dấu nào?

0 No tags Permalink

Hiện tượng “Nguyễn Thùy Linh” vừa rồi đã một lần nữa cho thấy sự thiếu độc lập trong tư duy của người Việt, không dám đưa ra ý kiến riêng nên luôn khát khao một thần tượng nào đó của đám đông để mình chạy theo, thay vì chấp nhận cả cái hay và cái ...

alt :