Khi nào đời bạn đẹp nhất?

0 No tags Permalink

Sống trên đời ai cũng mong muốn được hạnh phúc. Nhưng "sinh, lão, bệnh, tử" là quy luật tất yếu của đời người, vậy giai đoạn nào sẽ thuận lợi nhất cho hạnh phúc? Nhiều người mình quen cứ than thở nuối tiếc tuổi trẻ trôi qua và sợ hãi tuổi già sắp đến, cảm ...

alt :