CÁM ƠN VÌ CON ĐẾN BÊN MẸ!

0 No tags Permalink

Báo cáo cả nhà là sau 2 tuần lên lớp tối liên tục, gần như không ăn cơm nhà, cuối tuần còn tham đi “đánh bắt xa bờ”, bệnh đau dạ dày đã quay lại. Tối qua đã uống thuốc nhưng sáng nay vẫn thấy chưa đủ khả năng ngồi văn phòng  nên đành trốn ...

alt :