Học thế nào (Phần 2): Tầm quan trọng của việc đọc sách

0 No tags Permalink

Một trong những bức xúc lớn nhất của tôi khi làm nghề dạy học, một nghề được coi là phải tiếp xúc với tri thức hàng ngày, đó là chứng kiến cảnh không chỉ sinh viên mà cả đồng nghiệp hoàn toàn chán ghét việc đọc. Tôi thường hỏi lớp mình dạy (khoảng 80-120 sinh ...

alt :