Nghĩa vợ tình chồng

0 No tags Permalink

(Viết nhân việc một đồng nghiệp hỏi, mình đã làm thế nào để duy trì được một cuộc hôn nhân khó khăn như vậy?) Trong thời gian trước và trong quátrình diễn ra phiên phúc thẩm xử ông Dương Chí Dũng, báo giới trong nướcđã dành nhiều trang viết về người vợ của ông– bàPhạm Thị ...

alt :