Du học ở Anh

0 Permalink

Vừa gặp một cựu sinh viên đến nhờ ký thư giới thiệu để apply hồ sơ đi học ở Anh. Hàng năm mình ký trên dưới 20 cái thư, chắc đến 70-80% trong đó là đi Anh. Hình như sinh viên trường này rất thích đi Anh. Mình không có gì phản đối vì Anh ...

alt :