NGHĨ VỀ ‘GÁI BÁN HOA”

0 No tags Permalink

  Tính mình nghĩ sao nói vậy, không kiêng kỵ gì lại rơi vào xã hội “cổ truyền” này nên lâu lâu lại làm dân tình nhảy dựng lên. Khi mình phê phán đàn ông, mọi người đều suy ra rằng mình chắc là ế ẩm sao đó nên sinh ra thù ghét đàn ông. Khi ...

alt :