Bí quyết tranh luận trên mạng

0 No tags Permalink

Rất nhiều người cho mạng là ảo nhưng mình cho mạng chính là đời. Sau mỗi nick đều là một con người, một tính cách, một số phận. Thậm chí mạng còn thật hơn đời vì chúng ta thường thẳng thắn, ít che giấu hơn. “Hãy cho tôi biết bạn viết gì, bạn còm gì, ...

alt :

Vì sao Việt Nam mãi nghèo???

0 No tags Permalink

Những ai có nghiên cứu lịch sử kinh tế Việt nam đều biết, Việt Nam luôn là mộtnước nghèo, không chỉ so với thế giới mà ngay cả với các nước láng giềng. Chúngta thường quy cho chiến tranh, cho phương thức sản xuất lạc hậu… nhưng phảichăng nguyên nhân sâu xa vì người giàu ...

alt :

Giao tiếp qua email

0 No tags Permalink

Vào thời buổi Internet đến từng ngôi nhà, ngõ xóm như hiệnnay, email trở thành phương tiện giao tiếp phổ biết bậc nhất trên thế giới vì các lý do như dễ hiểu hơn điện thoai, ngắn gọn hơn thư thường, nhanhchóng, có bằng chứng… Mình cũng chủ yếu dùng email để trao đổi với ...

alt :