Thảm sát giữa thời bình!

0 , Permalink

Hồi những năm 70, tôi nhớ có được đọc một cuốn sách Khoa học viễn tưởng của Việt Nam, về chuyện một bạn học sinh được theo các nhà du hành vũ trụ của Liên Xô bay vào không gian. Từ trên tàu vũ trụ, các bạn kể lại được nhìn  thấy Thủ đô các ...

alt :