Ăn ốc thời Toàn cầu hóa!

0 No tags Permalink

Mình mê ăn ốc luộc và bún ốc ở HN lắm. Mê đến nỗi khi có bầu, mặc dù bị dọa là ăn ốc con sẽ bị nhớt mà vẫn không nhịn được (mà cũng chả hiểu “con bị nhớt” là gì? Chắc vì vậy mà nhóc lớn nhà mình 3-4 tuổi đã nhể ốc ...

alt :