Happy National Day, Swizerland!

0 No tags Permalink

Thụy Sĩ là một quốc gia vào loại kỳ lạ nhất trong những quốc gia mình đã từng đến. Với diện tích có vẻn vẹn 41.285 km2, tức là chỉ khoảng hơn 1/9 diện tích VN, dân số có 7.5 triệu người, lại ở ngay sát hai đế quốc lớn nhất châu Âu là Đức ...

alt :