Hậu “Chuyện tử tế”

0 No tags Permalink

Tối 16/1/2014 đã diễn ra một sự kiện rất thú vị là tọa đàm về "Sự tử tế - 30 năm sau” được dịch là “The Kindness - 30 years later". Buổi tọa  đàm khá thú vị, vì được giao lưu với những ngườirất nổi tiếng như GS Chu Hảo, nhà giáo Phạm Toàn, Nhà báo ...

alt :