Note nhân chuyện thầy tát trò bị đánh lại

0 No tags Permalink

Đọc những bài viết quanh chuyện này, mình nhớ lại kinh nghiệm của mình với con Pet. Từng có một số bạn yêu cầu mình chia sẻ kinh nghiệm chuyện dạy con học. Mình chưa bao giờ nói gì vì tình thật mình chả dạy gì cả. Hồi con học lớp 1 theo trào lưu ...

alt :