TRẢ LỜI PHỎNG VẤN VIETNAMNET VỀ GIÁO DỤC

0 No tags Permalink

  Phần 1: Thi đại học như cả sở thú thi chung một đề Giáo dục VN thay vì phát triển con người, chúng ta lại gò ép con người vào cái khung. Kì thi ĐH giống như bắt cả một sở thú cùng thi một đề, nhưng lúc thì bắt bơi, khi lại leo cây, chạy. Nổi ...

alt :