Chìa khóa thành công!

0 No tags Permalink

Một nhóm sinh viên K50 (năm thứ 2) đến xin hướng dẫn đề tài “Vì sao  người giỏi không thành công. Đề tài này rất thú vị nhưng cũng rất challenge. Bên cạnh chuyện định nghĩa thế nào là người giỏi/người thành công… còn phải xét đến những yếu tố ảnh hưởng đến thành công nữa. Vì sao cùng xuất thân như nhau, cùng trình độ, cùng lứa tuổi, thậm chí giới tính… nhưng ngay cả anh chị em trong cùng một gia đình, đường đời mỗi người cũng khác nhau?  Những tỷ phú, triệu phú trên khắp thế giới hầu hết không  có thành tích cao hay xuất thân từ gia đình giàu có! Yếu tố nào đã giúp họ thành công????

Hãy đọc quiz này nhé!

 

“A small truth to make our Life 100% successful.. ……..

If A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

25 26

Then H+A+R+D+W+O+ R+K = 8+1+18+4+23+ 15+18+11 = 98%

K+N+O+W+L+E+ D+G+E = 11+14+15+23+ 12+5+4+7+ 5 = 96%

 

L+O+V+E=12+15+ 22+5=54%

 

L+U+C+K = 12+21+3+11 = 47%

 

B+E+A+U+T+Y = 2+5+1+21+20+25 = 74%

 

R+E+L+A+T+I+O+N = 18 + 5+12+1+20+9+15+14= 94%

 

(None of them makes 100%)

………… ……… ……… .

Then what makes 100%

Is it Money? ….. No!!!!!

Leadership? …… NO!!!!

 

Every problem has a solution, only if we perhaps change our “ATTITUDE”.

It is OUR ATTITUDE towards Life and Work that makes

OUR Life 100% Successful..

 

A+T+T+I+T+U+ D+E = 1+20+20+9+20+ 21+4+5 = 100%””

 

Làm việc chăm chỉ, kiến thức, tình yêu, may mắn, tiền bạc, và ngay cả phong cách lãnh đao, nhan sắc, quan hệ…đều không phải là điều quan trọng nhất.

Chỉ có thái độ đúng đắn trước sự việc mới đảm bảo thành công cho bạn! Hãy nhìn phần còn lại của cốc nước, đừng nhìn phần đã mất đi!

Chìa khóa thành công

alt :

No Comments Yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *