Viết tiếp về việc lấy chồng!

0 No tags Permalink

Một comment về bài viết “Bố ơi đừng ép con lấy chồng” của Trang Hạ, viết trong lúc ngồi seminar (tính mình hay làm nhiều việc một lúc) và do tính “cụ tỉ” (cụ thể, tỉ mỉ - bệnh nghề nghiệp) nên hơi dài, không ngờ được quá nhiều bạn hưởng ứng. Khi còn để ...

alt :