Suy nghĩ về bài thơ Ông Đồ thời Hội nhập

0 No tags Permalink

Toàn cầu hoá, quốc tế hoá đã trở thành một xu thế tất yếu trong đời sống kinh tế hiện nay. Bất kỳ quốc gia nào muốn hoà mình vào nền kinh tế thế giới, thu hẹp khoảng cách với các quốc gia còn lại đều phải quan tâm đến quá trình này.   Tuy nhiên, bên ...

alt :