“Vẫn nhỏ dòng châu khóc dấu xưa”!

0 No tags Permalink

Hai ngày ngồi Hội đồng Thạc sĩ, chán quá. May mà còn có chiếc netbook làm bạn. Tình cờ tìm lại được hai câu thơ ám ảnh mình từ khi còn trẻ:   “Thân này vùi đất Kê Sơn nữa Vẫn nhỏ dòng châu khóc dấu xưa!”   Không nhớ tác giả là ai nên phải đi tìm lại và ...

alt :