Poorly Made in China

0 No tags Permalink

Đây là tên một cuốnsách best seller của tác giả Paul Midler viết về lý do vì sao hàng TQ bị coi làkém chất lượng nhưng vẫn phổ biến trên toàn thế giới. Như vậy là cơn lũ hàngTrung Quốc đã là thực trạng không chỉ của Việt Nam mà của cả thế giới. Nhưnghàng ...

alt :