Tại sao người khôn ngoan làm điều ngu ngốc? Đơn giản thôi!

1 No tags Permalink

Suy nghĩ là một công việc nặng nhọc và việc đặt ra nhiều câu hỏi khó khiến bạn trở nên khó ưa. Vậy nên chẳng có gì ngạc nhiên khi ngay cả những người thông minh không phải lúc nào cũng dùng đầu để nghĩ. Chúng ta đều quen biết những người thông minh nhưng lại ...

alt :