NGHĨ SAU KHI XEM PHIM “MAI” CỦA TRẤN THÀNH

0 No tags Permalink

1. Trấn Thành quá giỏi, từ chọn kịch bản, diễn viên đến đạo diễn, ngày càng chắc tay và sâu sắc hơn. “Chó cứ sủa - Người cứ đi”, sản phẩm tốt sẽ chiến thắng. 2. Phụ nữ trong xã hội này quá dễ bị tổn thương, nếu gia đình quay lưng với họ thì cả ...

alt :