Tình hình sống sót của Bim!

0 No tags Permalink

Hắn đi đã được 2 ngày, tình hình là cả nhà vẫn chưa quen được với hạnh phúc ấy. Con Mèo than vãn: “Con em mình đi, thế là phải rút rồi gấp rồi cất rồi là quần áo rồi lại cất quần áo 1 mình :-s Sáng phải rửa bát + úp bát ngày ...

alt :