Ngày đầu đến “Miền đất của các vị thần”

0 No tags Permalink

“Anh đến tìm hoa thì hoa đã nở Đến tìm thuyền thì thuyền đã sang sông Đến tìm em thì em đã lấy chồng…” Đó là cảm giác của mình khi đến Athen, miền đất mình mơ ước từ thời thơ ấu khí đọc Thần thoại Hy lạ, rồi Iliad và Oddysey. Ước mơ ấy lớn dần lên ...

alt :

Tình hình sống sót của Bim!

0 No tags Permalink

Hắn đi đã được 2 ngày, tình hình là cả nhà vẫn chưa quen được với hạnh phúc ấy. Con Mèo than vãn: “Con em mình đi, thế là phải rút rồi gấp rồi cất rồi là quần áo rồi lại cất quần áo 1 mình :-s Sáng phải rửa bát + úp bát ngày ...

alt :